Příměstská tramvaj do Zdib

Dopravní stavba po čtyřech letech

14. prosince 14:00 / připravil

Jeden z projektů, který od minulého dokumentu nezmizel, ale ani nedostál výraznému posunu. Tramvaj do Zdib přitom může ohrozit komfort pro velkou část dojíždějících a v současném trasování ani nemusí nikomu pomoci...

ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2022 o pražských infrastrukturních projektech vychází každý den ve 14 hodin až do Vánoc!

Sdílet:

Reklama

Diskuze

Odpovídáte na komentář uživatele zrušit

Milan

Naprosto vůbec se mi nelíbí dosavadní (ve videu popsaný) plán vedení TT severně od Vozovny Kobylisy - dle mě je přesně naopak než by bylo správné Pokud chceme TRAM prodloužit z Prahy do Středčeského kraje, tak jediný smysl dává, aby 1.) minimálně mimo zastávky (a jejich nejbližší okolí) vedla TT po samostatném drážním tělese s traťovou rychlostí 80km/h - tedy nikoliv jako součást pozemní komunikace, takže místo vedení jejím středem (byť na zvýšeném TRAM páse) by měla vést maximálně podél jejího okraje, ale klidně zcela samostatnou "stopou" skrz extravilány obcí. 2.) ovšem naopak zastávky TRAM byly co nejvíce přiblíženy zástavbě v okolí TT, a to i za cenu, že dočasně TT povede přímo vozovkou pojížděnou současně i nekolejovými vozidly účastnícími se tzv. silničního provozu. 3.) koncové úseky TT - resp. (minimálně některých) TRAM spojů je obsluhující byly řešeny jako velká jednosměrná jednokolejná smyčka, čímž se přiblíží zastávky na nich co největšímu počtu obyvatel a návštěvníků okolí TT. 4.) byla směrována tak, aby nahradila stávající autobusové spoje, při čemž by měla zastávky maximálně možně přiblíženy zástavbě obcí, aby byla pro jejich obyvatele a návštěvníky atraktivní bez navazujícíh autobusových linek i přibližovaní soukromými auty. + Byla plánována ve výhledových etapách výstavby a zprovoznění tak, aby jednou obsloužila celý aktuální směr BUS linek, jenž by byly postupně zkracovány od Prahy o úseky, v nichž je nahradila TRAM, až by jednou ty BUS linky zanikly celé a výhledově ubyl postupnou výstavbou TT vyvolaný jeden přestup (mezi BUS a TRAM) navíc při cestě do/z Prahy. = ZMÉHO POHLEDU OD OBRATIŠTĚ A VOZOVNY PRAHA-KOBYLISY BY MĚLA BÝT TT PRODLOUŽENA V TRASE TT - https://mapy.cz/s/nugaratafo (Praha) Sídliště Čimice - Zdiby (obec) - P+R Zdiby/sever - Klecany - Odolena Voda (severní půlka velká jednosměrná jednokolejná bloková smyčka, kde obracející spoje by vyjížděly "zpět" do Prahy přes Kozomín a Postřižín, cestující od Prahy do nich by museli v Odoleně vodě přesedat) ležící od Prahy až za Odolenou vodou) - Úžice (přestup s vlakem) - Zlosyň - Veltrusy (velká jednosměrná jednokolejná bloková smyčka kolem obytné zástavby)