Jak zrychlit tramvaje

Komentář

16. června 2020 14:00 / připravil Aslanex

Ač jsou tramvaje oblíbený a efektivní dopravní prostředek pro cesty po městě, dlouhodobě je trápí nízká cestovní rychlost ve srovnání s jinými dopravními prostředky. Aslanex v tomto komentáři ukazuje dva nápady, na co se zaměřit, aby se rychlost zvýšila.

Sdílet:

Reklama

Diskuze

Odpovídáte na komentář uživatele zrušit

milaN

100% souhlasím, že je potřeba měnit výhybky v tramvajových tratích za tzv. rychlostní, ale ještě to chce i vyvinout a začít instalovat i rychlostní křížení (alespoň pro zvíšení rychlosti v přímém směru - viz příklad u obratiště Dvorce ve směru do centra, tak i přes výměnu rozjezdové u sjezdové výhybky vjezdu a výjezdu do/z obratiště v tomto směru jsou mezi nimi dvě křížení - s vjezdem/výjezdem z/do protisměrné koleje z centra). Velmi se mi líbí malá narážka na cituji "paradox, že řidič tramvaje nese odpovědnost za střet se špatně zaparkovaným autem (přesahujícím protiprávně vodorovné značení místa pro stání směrem do vozovky + navíc porušující zákaz stání-tzv. parkování na tramvajovém páse)" - navrhuji Vám hledejte odpovědi podle, kterých ustanovení tzv. obecně závazných předpisů ČR (a nikoliv pouze vnitropodnikých DP hl.m.Prahy, které nesmí být v rozporu s obecnými, a nesmí udávat zaměstnancům žádnou povinnost navíc) se ten paradox děje, a nedivte se při tom, že řidiči tramvají jsou, v rozporu se zákonem 361/2000Sb, uznáváni vinnými z porušení povinností řidiče (příp. zde doplněno o "při řízení") motorového vozidla, a proto ty odpovědi zkuste konzultovat s nezávyslím právníkem!

Milan

VÁMI VE VIDEU VÝŠE ZMÍNĚNÁ SKUTEČNOST, ŽE V PRAZE ZA STŘET TRAMVAJÍ SE ŠPATNĚ ZAPARKOVANÝMI AUTY JE VINĚN/ODPOVĚDNÝ ŘIDIČ(KA) TRAMVAJE, JE ZJEVNĚ PROTIPRÁVNÍ: - viz. https://www.ceska-justice.cz/2015/06/nejvyssi-soud-i-auto-odstavene-na-prejezdu-je-motorove-vozidlo-v-provozu/ "" ........ Ve světě sešněrovaném zákony a sítěmi stále složitějších vztahů, kde jde o život a především o peníze, však zdravý rozum neplatí. Pro každou situaci musí proto existovat písemný návod. Rozšířenou definici „motorového vozidla v provozu“ proto Občanskoprávní a obchodní kolegium pod vedením předsedy Františka Ištvánka schválilo v rámci sjednocování judikatury jako závaznou právní větu, která zní takto: Motorové vozidlo je v provozu i tehdy, jestliže v důsledku selhání řidiče vytvoří překážku pro ostatní účastníky provozu (i provozu jiného druhu), která pro ně představuje bezprostřední nebezpečí kolize, a to bez ohledu na skutečnost, zda je v okamžiku škodné události v chodu motor takového vozidla nebo zda se vozidlo stalo bezprostředně před škodnou událostí nepojízdným a z jakých důvodů. Selháním řidiče se rozumí jakékoliv volní i mimovolní chování, jež je v příčinné souvislosti se vznikem škody, od úmyslného jednání (sebevražedný pokus, útok vozidlem, záměrné poškození vozidla), přes nedbalostní jednání (běžné nehody způsobené porušením pravidel silničního provozu), až po nezaviněná jednání (nezvládnutí složité dopravní situace, zdravotní indispozice). Tato definice bude publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako zdroj sjednocující judikatury a stává se závaznou pro všechny soudy."" - nově také viz https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3350914-ceske-drahy-uspely-u-nejvyssiho-soudu-v-pripadu-odskodneni-za-nehodu-u-studenky?fbclid=IwAR3N7xvgi6cirDcu8r2S-r3V8DYSSoZXFdAZpScaJiA7U9iOV_xHP311VD4 "" ..... Dopravce se u soudů nižší instance neúspěšně domáhal výplaty pojistky za celý kamion již dříve. Za škody způsobené návěsem dráhy žádaly od polské pojišťovny dalších 34 milionů korun. S žalobou zprvu neuspěly u Okresního soudu v Novém Jičíně a následně ani u Krajského soudu v Ostravě. Oba při zvažování došly k závěru, že nehodu nezpůsobil celý kamion, ale pouze jeho přední část. Až Nejvyšší soud uznal, že ČD mají nárok na odškodněné i za škody způsobené návěsem. Důležitou roli při rozhodování Nejvyššího soudu sehrál právě náklad, který kamion v roce 2015 převážel, a to 20 tun ocelových a hliníkových dílů. „Pokud by do kolejiště vjel jen tahač nebo by návěs nebyl naložený, byl by samotný střet a z něj plynoucí rozsah škod zjevně odlišný. Okolnost, že přímo v momentu střetu se tahač a návěs nepohybovaly, přitom nevylučuje, aby šlo o jejich provoz,“ konstatuje se v rozhodnutí Nejvyššího soudu, které cituje Česká justice. ......"" BUDU VÁM VELMI VDĚČEN, KDYŽ NA TUTO SKUTEČNOST BUDETE VEŘEJNĚ CO NEJVÍCE UPOZORŇOVAT, A DÍKY TOM USE SNAD BRZO ZMĚNÍ - PŘESTANE TATO PROTIPRÁVNOST V PRAZE DÍT.