Náš web využívá technologii Cookies, díky které vás můžeme sledovat a zničit vám život. Stejně jako každý web.

Udělit souhlas Více informací

Teorie dopravy

Proč přemýšlet o dopravě?

Proč přemýšlet o dopravě?

Teorie dopravy před 5 týdny

Doprava. Je všude kolem nás v mnoha různých formách. Využíváme ji vědomě i nevědomě každým dnem. Co kdybychom se nad ní zamysleli do hloubky v prvním dílu Teorie dopravy?